نوبت دهی اینترنتی
اخبار و اطلاعیه ها
شرکت در انتخابات ریاست جمهوری وظیفه همه ملت ایران است.
1403/04/07
شرکت در انتخابات ریاست جمهوری وظیفه همه ملت ایران است.
مصاحبه با مدیریت بیمارستان شهید فهمیده در خصوص شرکت در انتخابات
بیمارستان شهید فهمیده منتخب دومین نشست برنامه عملیاتی در حوزه شاخص های مالی
1403/03/03
بیمارستان شهید فهمیده منتخب دومین نشست برنامه عملیاتی در حوزه شاخص های مالی
بیمارستان شهید فهمیده به عنوان "بیمارستان برتر در حیطه شاخص های مالی" برگزیده شد.
Template settings