نوبت دهی اینترنتی

اعضاء محترم واحد مدارک پزشکی بیمارستان شهید فهمیده 

 

مسئول مدارک پزشکی : سرکار خانم معصومه ذوالفقاری (داخلی: 269)

کارشناس مدارک پزشکی : سرکار خانم خورشید نورانی

کارشناس مدارک پزشکی : سرکار خانم لیلا گروسی

 

Template settings