نوبت دهی اینترنتی
  شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
آسم و آلرژی

دکتر اصغریان

ساعت 14:00

دکتر رضایی فر

ساعت 16:00

       
قلب و عروق

دکتر گلچین نقاش 

ساعت 14:00

     

دکتر گلچین نقاش

ساعت 14:00

 
خون و آنکولوژی      

دکتر باهوش

ساعت 09:00

   
ریه و بیماریهای تنفسی        

دکتر عشقی

ساعت 13:00

 
غدد و متابولیسم و رشد

دکتر اصغری

ساعت 09:30

دکتر اصغری

ساعت 09:30

 

 

دکتر اصغری

ساعت 09:30

 
روماتولوژی    

دکتر برزمینی

ساعت 09:00

     
نفرولوژی  

دکتر گلچین

ساعت 10:00

       
مغز و اعصاب

دکتر میرزاده

ساعت 14:00

     

دکتر میرزاده

ساعت 10:00

نوار مغز با تعیین وقت قبلی
روانشناسی

دکتر فتحعلی زاده

ساعت 08:00

دکتر فتحعلی زاده

ساعت 08:00

دکتر فتحعلی زاده

ساعت 08:00

     
Template settings