لیست اخبار صفحه :1
فاصله را کم کنیم
هفته سرطان

فاصله را کم کنیم

ویش ملی سرطان 1401 ( 8 لغایت 15 ) بهمن ماه فاصله را از بی خبری از عوامل خطر سرطان ، علائم ونشانه های سرطان وتشخیص و درمان به موقع سرطان کم کنیم اصول ده گانه پیشگیری از سرطان

تیم فوتسال بیمارستان
تیم فوتسال بیمارستان

تیم فوتسال بیمارستان

در بازی مرحله حذفی ساعت 17:30 مورخ 1401/11/08 تیم فوتسال بیمارستان در وقت قانونی مساوی به پایان رسید و در نهایت طی ضربات پنالتی نتیجه را به تیم دانشکده پزشکی واگذار کرد .

تیم فوتسال بیمارستان شهید فهمیده
موفقیتهای تیم فوتسال بیمارستان شهید فهمیده

تیم فوتسال بیمارستان شهید فهمیده

در بازی مورخ 1401/10/28 با تیم دانشکده بین الملل نتیجه بازی 4-4 مساوی به پایان رسید . در بازی دوم مورخ 1401/11/01 با تیم شکه بهداشت و درمان غرب بازی با پیروزی تیم فوتسال بیمارستان فهمیده با نتیجه 5-1 به پایان رسید .

Template settings