دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • برنامه كلينيك
  • راهنماي مراجعين
  • درباره ماراهنماتاريخچه

اطلاعات آماری

 | تاریخ ارسال: 1398/11/5 | 

در صد اشغال تخت بیمارستان در آذر ماه 1397 :   91.70 %

متوسط ویزیت درمانگاه (روزانه ) : 435نفر

متوسط بستری در بخش ( روزانه ) : 14 نفر

متوسط مراجعین اورژانس ( روزانه ) : 253نفر


دفعات مشاهده: 5303 بار   |   دفعات چاپ: 817 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اطلاعات آماری

 | تاریخ ارسال: 1398/11/5 | 

در صد اشغال تخت بیمارستان در آذر ماه 1397 :   91.70 %

متوسط ویزیت درمانگاه (روزانه ) : 435نفر

متوسط بستری در بخش ( روزانه ) : 14 نفر

متوسط مراجعین اورژانس ( روزانه ) : 253نفر


دفعات مشاهده: 5522 بار   |   دفعات چاپ: 817 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اطلاعات آماری

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

در صد اشغال تخت بیمارستان در آذر ماه 1397 :   91.70 %

متوسط ویزیت درمانگاه (روزانه ) : 435نفر

متوسط بستری در بخش ( روزانه ) : 14 نفر

متوسط مراجعین اورژانس ( روزانه ) : 253نفر


دفعات مشاهده: 5314 بار   |   دفعات چاپ: 834 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر