دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • برنامه كلينيك
  • راهنماي مراجعين
  • درباره ماراهنماتاريخچه

منشور حقوق بیمار

 | تاریخ ارسال: 1398/11/5 | 

بینش وارزش

یکایک افراد جامعه متعهد به حفظ واحترام به کرامت انسان ها می باشند .این امر در شرایط بیماری از اهمیت ویژ ه ای برخوردار است.بر اساس قانون اساسی توجه به کرامت والای انسانی از اصول پایه نظام جمهوری اسلامی بوده دولت موظف است خدمات بهداشتی درمانی را برای یکایک افراد کشور تامین کند بر این اساس ارائه خدمات سلامت باید عادلانه مبتنی بر احترام به حقوق ورعایت کرامت انسانی بیماران صورت پذیرد.این منشور با توجه به ارزش های والای انسانی ومبتنی بر فرهنگ اسلامی وایرانی وبرپایه برابری کرامت ذاتی تمامی گیرندگان خدمات سلامت وبا هدف حفظ ،ارتقاء وتحکیم رابطه انسانی میان ارائه کنندگان وگیرندگان خدمات سلامت تنظیم شده است.

حقوق بیمار

1-دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است .

-ارائه خدمات سلامت باید:

1-1 )شایسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزشها اعتقادات فرهنگی و مذهبی باشد .

2-1 ) بر پایه ی صداقت ، انصاف ، ادب ، و همراه با مهربانی باشد.

3-1 ) فارغ از هرگونه تبعیض از جمله قومی ، فرهنگی ، مذهبی ، نوع بیماری و جنسیتی باشد.

4-1 ) بر اساس دانش روز باشد.

5-1 ) مبتنی بر برتری منافع بیمار باشد.

6-1 ) در مورد توزیع منابع سلامت مبتنی بر عدالت و اولویتهای درمانی بیماران باشد.

7-1 ) مبتنی بر هماهنگی ارکان مراقبت اعم از پیشگیری تشخیص درمان و توانبخشی باشد.

8-1 ) به همراه تامین کلیه امکانات رفاهی پایه و ضروری و به دور از تحمیل درد و رنج و محدودیتهای غیر ضروری باشد.

9-1 ) توجه ویژه ای به حقوق گروههای آسیب پذیر جامعه از جمله کودکان ، زنان باردار ، سالمندان بیماران روانی ، زندانیان ، معلولان ذهنی و جسمی و افراد بدون سرپرست داشته باشد.

10-1 ) در سریع ترین زمان ممکن و با احترام به وقت بیمار باشد.

11-1 ) با در نظر گرفتن متغیرهایی چون زبان ، سن و جنس گیرندگان خدمت باشد.

12-1 )در مراقبت های ضروری و فوری (اورژانس) بدون توجه به تامین هزینه ی آن صورت گیرد در مورد غیر فوری (الکتیو) بر اساس ضوابط تعریف شده باشد

13-1) در مراقبت های ضروری و فوری (اورژانس ) در صورتی که ارائه خدمات مناسب ممکن نباشد لازم است پس از ارائه خدمات ضروری و توضیحات لازم زمینه انتقال بیمار به واحد مجهز فراهم گردد

14-1) در مراحل پایانی حیات که وضعیت بیماری غیر


دفعات مشاهده: 4209 بار   |   دفعات چاپ: 782 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر