دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • برنامه كلينيك
 • راهنماي مراجعين
 • درباره ماراهنماتاريخچه

شرح وظایف مسئول بهبود کیفیت شرح وظایف مسئول بهبود کیفیت

 | تاریخ ارسال: 1397/10/17 | 
 • تدوین برنامه استراتژیک با همکاری مدیران میانی
 • همکاری با واحد ها در نوشتن برنامه عملیاتی
 • طراحی و پایش و اجرای برنامه بهبود کیفیت و ایمنی بیمار با مشارکت مدیران
 • تدوین و اجرای خط مشی ها، دستورالعمل ها و فرآیندهای بیمارستان با هماهنگی ذینفعان
 • تهیه و تعیین شاخص های کلیدی بیمارستان با مشارکت مسئولین واحد ها و مدیران بیمارستان و تجزیه و تحلیل آنها و ارائه گزارش
 • بررسی و پیگیری و تجزیه و تحلیل شکایات و ارائه نتایج به کمیته مدیریت اجرایی
 • ارتقا سطح آگاهی و دانش در راستای مفاهیم استاندارد مدیریت کیفیت و اعتبار بخشی
 • برنامه ریزی جهت اموزش و فرهنگ سازی جهت استقرار الزامات اعتبار بخشی
 • طراحی و اجرای برنامه ممیزی داخلی
 • نظارت بر اجرای صحیح کمیته ها و پیگیری مناسب مصوبات
 • مسئول بهبود کیفیت
  آقای علی رضا موسی زاده نصرآبادی - کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
   

دفعات مشاهده: 6323 بار   |   دفعات چاپ: 169 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر