دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • برنامه كلينيك
  • راهنماي مراجعين
  • درباره ماراهنماتاريخچه

انتقادات و پيشنهادات


کد رهگیرى این فرم: P217-F207-U0-N637286          
[ چاپ فرم ]
نام و نام خانوادگي
شماره تلفن
متن انتقاد يا پيشنهاد
بخش بستري شده
تاريخ مراجعه به بيمارستان

تاریخ شمسى: