شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
آسم و آلرژی دکتر اصغریان ساعت 15:00

 

دکتر رضایی فر ساعت 16:00

       
قلب و عروق دکتر تولایی ساعت 14:00

 

 

دکتر گودرزی ساعت 14:00      
خون و انکولوژی  

 

 

       
ریه و بیماریهای تنفسی  

 

 

    دکتر عشقی ساعت 13:00  
غدد ، متابولیسم و رشد  

 

 

  دکتر عیدیان ساعت 13:00    
روماتولوژی  

 

 

       
جراحی  

 

 

       
نفرولوژی  

 

 

    دکتر گلچین ساعت 16:00  
مغزو اعصاب دکتر رسولی نژاد ساعت 14:00

 

 

       
گوارش

 

 

دکتر اخوان ساعت 14:00 دکتر نصر ساعت 12:00      
Template settings