شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنه پنج شنبه
آسم و آلرژی

 

 

         
قلب و عروق

 

 

         
خون و آنکولوژی

 

 

  دکتر باهوش ساعت 09:00 لغایت 12:00      
ریه و بیماریهای تنفسی

 

 

         
غدد ، منابولیسم و رشد دکتر عیدیان ساعت 09:30 دکتر عیدیان ساعت 09:30   دکتر عیدیان ساعت 09:30

 

 

 
روماتولوژی     دکتر برزمینی ساعت 09:00

 

 

   
جراحی    

 

 

    دکتر سالک ساعت 09:00
نفرولوژی   دکتر گلچین ساعت 09:00

 

 

     
مغزو اعصاب    

 

 

  دکتر رسولی نژاد ساعت 10:30 نوار مغز با وقت قبلی
گوارش    

 

 

  دکتر نصر ساعت 09:00  
Template settings