بخش اطفال 1:

رئیس بخش : خانم دکتر فهیمه جهانفر متخصص بیماریهای کودکان و نوزادان 

سرپرستار بخش : خانم ناقلی لیسانس پرستاری 

موقعیت مکانی : طبقه اول ساختمان اصلی بیمارستان 

شماره تماس : 02155404330 داخلی 232 

تعداد تخت : 30 تخت بستری کودکان 

کودکان با تشخیص بیماریهای داخلی در این بخش بستری و تحت مراقبت قرار می گیرند .

Template settings