بیمارستان شهید فهمیده- انتقادات و پیشنهادات
انتقادات و پیشنهادات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
 
 
 
 پیام شما دریافت گردید.
 
با تشکر

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید فهمیده:
http://iums.ac.ir/find.php?item=41.5874.41855.fa
برگشت به اصل مطلب