بیمارستان شهید فهمیده- [اخبار پایگاه]
بازدید دکتر ناصری پور ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران از بیمارستان کودکان شهید فهمیده بازدید دکتر ناصری پور ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۱۱ | 
دکتر ناصری پور ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران به همراه دکتر جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت و جمعی از هیئت همراه در یازدهم مهرماه از بیمارستان کودکان شهید فهمیده بازدید نمودند.
دکتر ناصری پور و دکتر جان بابایی از بخش های مختلف درمانی،اورژانس، اطفال 1 و2 ،نوزادان بازدید کردند و با دکتر فهیمه جهانفر مدیرعامل بیمارستان در خصوص توسعه و گسترش بخش های بیمارستان و همچنین تجهیزات مورد نیاز این مرکز صحبت کردند. در پایان بازدید،دکتر ناصری پور از زحمات پرسنل در رابطه با رضایتمندی بالای بیماران این مرکز قدردانی کرد.
 

عکس و خبر: روابط عمومی بیمارستان
   
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید فهمیده:
http://iums.ac.ir/find.php?item=41.30041.71246.fa
برگشت به اصل مطلب