بیمارستان شهید فهمیده- [اخبار پایگاه]
ولادت کریم اهل بیت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۱۰ | 

روابط عمومی بیمارستان شهید فهمیده
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید فهمیده:
http://iums.ac.ir/find.php?item=41.30041.65664.fa
برگشت به اصل مطلب