بیمارستان شهید فهمیده- [اخبار پایگاه]
27 اردیبهشت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۲۷ | 
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید فهمیده:
http://iums.ac.ir/find.php?item=41.30041.65031.fa
برگشت به اصل مطلب