بیمارستان شهید فهمیده- [اخبار پایگاه]
برگزاری جلسه تکریم و معارفه ریاست جدید و پیشین بیمارستان شهید فهمیده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ | 
روابط عمومی بیمارستان شهید فهمیده:
جلسه تکریم و معارفه ریاست بیمارستان شهید فهمیده با حضور معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران جناب آقای دکتر توکلی و مسئولین بیمارستان در تاریخ 96/11/16 برگزار گردید.در ابتدای این جلسه ، جناب آقای دکتر نژاد جواد ریاست پیشین بیمارستان شهید فهمیده با اشاره به خدمات انجام شده در طول یکسال گذشته و حجم زیاد مراجعین و رضایتمندی بالای بیماران ، از تلاش های ارزنده کلیه پرسنل این مرکز تشکر و قدردانی نمودند.
در ادامه جلسه ، خانم دکتر جهانفر ریاست جدید بیمارستان ، به جهت واگذار نمودن این مسئولیت خطیر از ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران جناب آقای دکتر ناصری پور و معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران جناب آقای دکتر توکلی و ریاست پیشین بیمارستان جناب آقای دکتر نژاد جواد تشکر نمودند . همچنین با استفاده از ظرفیت ها و استعدادهای قابل توجه بیمارستان ، بکارگیری خرد جمعی و جلب مشارکت پرسنل این مرکز به ادامه راه زحمات ریاست پیشین و بهبود خدمت رسانی هر چه بیشتر تاکید نمودند.
در ادامه معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران جناب آقای دکتر توکلی ضمن تشکر از زحمات جناب آقای دکتر نژاد جواد و قبول مسئولیت ریاست خانم دکتر جهانفر به لزوم اهمیت حوزه سرپایی و تشکیل کمیته های بیمارستانی و مشارکت جمعی اشاره نمودند و بر هدف گذاری برای بیمارستانها و انجام بازدیدهای جامع مدیریتی معاونت جهت ارتقاء فرآیند های درمان تاکید نمودند.
در پایان این مراسم به آقای دکتر نژاد جواد لوح یادبود و هدایایی جهت تشکر و قدردانی اعطاء شد و همچنین ابلاغ خانم دکتر جهانفر توسط جناب آقای دکتر توکلی به ایشان اهداء گردید. 


 
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید فهمیده:
http://iums.ac.ir/find.php?item=41.30041.61169.fa
برگشت به اصل مطلب