بیمارستان شهید فهمیده- [اخبار پایگاه]
گرامیداشت هفته وحدت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۲۳ | 
پذیرایی از پرسنل و بیماران بیمارستان به مناسبت ولادت حضرت رسول (ص​)نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید فهمیده:
http://iums.ac.ir/find.php?item=41.30041.58984.fa
برگشت به اصل مطلب