بیمارستان شهید فهمیده- [اخبار پایگاه]
کمک به زلزله زدگان کرمانشاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۵ | 
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید فهمیده:
http://iums.ac.ir/find.php?item=41.30041.58259.fa
برگشت به اصل مطلب