بیمارستان شهید فهمیده- [اخبار پایگاه]
عیادت آقای داریوش فرضیایی (عموپورنگ) از بیماران بیمارستان شهیدفهمیده عیادت آقای داریوش فرضیایی (عموپورنگ) از بیماران بیمارستان شهید فهمیده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۱۳ | 
با حضور آقای داریوش فرضیایی(عموپورنگ)جهت عیادت از بیماران بیمارستان شهید فهمیده و اهدای هدایا به بیماران، شوق و شادی کودکان بیمار با دیدن عموپورنگ ، لحظاتی به یادماندنی را برایشان در این مرکز درمانی به یادگار گذاشت.


نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید فهمیده:
http://iums.ac.ir/find.php?item=41.30041.57220.fa
برگشت به اصل مطلب