بیمارستان شهید فهمیده- [اخبار پایگاه]
گرامیداشت روز کارمند

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۹ | 
مراسم گرامیداشت روز کارمند با حضور ریاست ، مدیریت ، مسئولین واحدها و جمعی از کارمندان نمونه مرکز با اهدای هدایا و لوح تقدیر و تشکر و قدردانی برگزار گردید.
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید فهمیده:
http://iums.ac.ir/find.php?item=41.30041.54225.fa
برگشت به اصل مطلب