بیمارستان شهید فهمیده- [اخبار پایگاه]
روز پزشک گرامیداشت روز پزشک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲ | 
ضمن عرض تبریک روز پزشک به کلیه پزشکان محترم و پزشکان بیمارستان شهید فهمیده ، به همین مناسبت دعوتی از طرف ریاست بیمارستان از پزشکان بعمل آمد و در این جلسه با اهداء هدایایی از پزشکان تشکر و قدردانی بعمل آمد.
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید فهمیده:
http://iums.ac.ir/find.php?item=41.30041.53903.fa
برگشت به اصل مطلب