بیمارستان شهید فهمیده- [اخبار پایگاه]
معارفه مدیریت جدید بیمارستان شهید فهمیده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ | 

معارفه آقای بالویی به عنوان مدیریت مرکز در دفتر ریاست در تاریخ 25/10/93 با حضور ریاست محترم بیمارستان

و مسئولین واحدها برگزار گردید.

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید فهمیده:
http://iums.ac.ir/find.php?item=41.30041.12247.fa
برگشت به اصل مطلب