بیمارستان شهید فهمیده- روابط عمومی
روابط عمومی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

مسئول روابط عمومی : سرکار خانم : سیده نجمه فتحعلی زاده

تلفن تماس : 55404330 داخلی 201

 برگشت به صفحه اصلی

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید فهمیده:
http://iums.ac.ir/find.php?item=41.18574.44159.fa
برگشت به اصل مطلب