دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • برنامه كلينيك
  • راهنماي مراجعين
  • درباره ماراهنماتاريخچه

برنامه پزشکان در ماه جاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
org_logoبرنامه کشیک پزشکان بیمارستان شهید فهمیده خرداد ماه 1398
 
ایام هفته تاریخ ویزیت ایام تعطیل بخش مقیم صبح درمانگاه صبح مقیم عصر درمانگاه عصر
 
مقیم شب
 
 
درمانگاه شب
 
درمانگاه شب  آنکال
4شنبه 1/3   دکترروحی دکترحاتم دکترفرزبود دکتر روحی دکتراعتماد دکترنصری   دکترروحی
5شنبه 2/3   دکتروحیدی دکترنژادجواد دکتر ازغندی دکترصفوی دکترکزازی دکترآهاری   دکتروحیدی
جمعه 3/3 دکتروحیدی دکترابوالفتحی دکترجهانفر دکتر ازغندی دکترفرزبود دکترمعنوی دکتر زمردی   دکتروحیدی
شنبه 4/3   دکترصالحی دکتروحیدی دکترفرزبود دکترصفوی دکترنعمت زاده دکترکزازی دکتروحیدی دکترصالحی
1شنبه 5/3   دکتروحیدی دکترنژادجواد دکتراردویی دکتر ازغندی دکترمعنوی دکتررضایی   دکتروحیدی
2شنبه 6/3 دکترصالحی دکتراردویی دکترابوالفتحی دکترفرزبود دکتر روحی دکتر زمردی دکترسلطانی   دکترصالحی
3شنبه 7/3   دکترحاتم دکترجهانفر دکتر ازغندی دکترصفوی دکترکزازی دکتررضایی   دکترحاتم
4شنبه 8/3   دکترصالحی دکترپاسگر دکترفرزبود دکتر روحی دکتراعتماد دکترمعنوی   دکترصالحی
5شنبه 9/3   دکترجهانفر دکترنژادجواد دکتر ازغندی دکترصفوی دکترکزازی دکترآهاری   دکترجهانفر
جمعه 10/3 دکترصالحی دکترابوالفتحی دکترامانی دکترفرزبود دکتر ازغندی دکتر زمردی دکترمعنوی   دکترصالحی
شنبه 11/3   دکترحاتم دکترجهانفر دکترفرزبود دکترصفوی دکترکزازی دکترمحتاط   دکترحاتم
1شنبه 12/3   دکترجهانفر دکترنژادجواد دکتراردویی دکترازغندی دکترمعنوی دکتررضایی   دکترجهانفر
2شنبه 13/3   دکترروحی دکترصالحی دکترفرزبود دکتر روحی دکتر زمردی دکترسلطانی   دکترروحی
3شنبه 14/3 دکترحاتم دکترابوالفتحی دکترامانی دکترفرزبود دکترصفوی دکترنعمت زاده دکترکزازی دکترجهانفر دکترحاتم
4شنبه 15/3 دکترجهانفر دکترابوالفتحی دکترامانی دکتر ازغندی دکترفرزبود دکتر زمردی دکترنصری   دکترجهانفر
5شنبه 16/3 دکترجهانفر دکترفرزبود دکترکزازی دکتر ازغندی دکترصفوی دکتراعتماد دکترآهاری   دکترجهانفر
جمعه 17/3 دکتروحیدی دکتر ازغندی دکترجهانفر دکترفرزبود دکتر روحی دکترکزازی دکتر زمردی   دکتروحیدی
شنبه 18/3   دکترجهانفر دکترحاتم دکترفرزبود دکتر روحی دکترمعنوی دکترمحتاط دکترروحی دکترجهانفر
1شنبه 19/3   دکترنژادجواد دکتروحیدی دکتراردویی دکترنژادجواد دکتر زمردی دکترآهاری   دکترنژادجواد
2شنبه 20/3   دکترصالحی دکترروحی دکترسلطانی دکترروحی دکترکزازی دکترمعنوی دکترسلطانی دکترصالحی
3شنبه 21/3   دکترحاتم دکترجهانفر دکترازغندی دکترنژادجواد دکتر زمردی دکتررضایی   دکترحاتم
4شنبه 22/3   دکترپاسگر دکترروحی دکترفرزبود دکتر روحی دکتراعتماد دکترنصری   دکترروحی
5شنبه 23/3   دکترصالحی دکترنژادجواد دکتر ازغندی دکترامانی دکترکزازی دکترمحتاط   دکترصالحی
جمعه 24/3 دکترحاتم دکترابوالفتحی دکترروحی دکترفرزبود دکتر ازغندی دکترمعنوی دکتر زمردی   دکترحاتم
شنبه 25/3   دکتروحیدی دکترصالحی دکترفرزبود دکتر روحی دکترکزازی دکترمحتاط   دکتروحیدی
1شنبه 26/3   دکترنژادجواد دکتروحیدی دکتراردویی دکترنژادجواد دکتر زمردی دکترمعنوی   دکترنژادجواد
2شنبه 27/3   دکتروحیدی دکترصالحی دکترفرزبود دکترسلطانی دکترکزازی دکترسلطانی   دکتروحیدی
3شنبه 28/3   دکترجهانفر دکترحاتم دکترازغندی دکترنژادجواد دکترمعنوی دکتر زمردی   دکترجهانفر
4شنبه 29/3   دکترپاسگر دکترروحی دکترازغندی دکتر روحی دکتراعتماد دکترنصری   دکترروحی
5شنبه 30/3   دکترنژادجواد دکترحاتم دکترفرزبود دکترصفوی دکترکزازی دکتر زمردی   دکترنژادجواد
جمعه 31/3 دکترنژادجواد دکتر روحی دکترنژادجواد دکترفرزبود دکتر ازغندی دکترمعنوی دکتروحیدی   دکترنژادجواد
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

دفعات مشاهده: 3676 بار   |   دفعات چاپ: 214 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر