دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • برنامه كلينيك
  • راهنماي مراجعين
  • درباره ما


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

برنامه پزشکان در ماه جاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
org_logo
   org_logoبرنامه کشیک پزشکان بیمارستان شهید فهمیده آذرماه 1397
ایام هفته تاریخ ویزیت ایام تعطیل بخش مقیم صبح درمانگاه صبح مقیم عصر درمانگاه عصر
 
مقیم شب
 
 
درمانگاه شب
 
درمانگاه شب
 
 
 آنکال
5شنبه 1/9 دکتروحیدی دکترنژادجواد دکترازغندی دکترصفوی دکترگنجویی دکترمعنوی دکتروحیدی
جمعه 2/9 دکتر حاتم دکترابوالفتحی دکترکریمی دکترازغندی دکترفرزبود دکتر کزازی دکترزمردی دکتر حاتم
شنبه 3/9 دکتر حاتم دکتروحیدی دکترصفوی دکترفرزبود دکترمعنوی دکترسلطانی دکتر حاتم
1شنبه 4/9 دکتروحیدی دکترابوالفتحی دکترصفوی دکترفرزبود دکتر جهانفر دکتر کزازی دکترزمردی دکتروحیدی
2شنبه 5/9 دکتر روحی دکتروحیدی دکتر ازغندی دکتر روحی دکتروحیدی دکترمعنوی دکترسلطانی دکتر روحی
3شنبه 6/9 دکتر جهانفر دکتر حاتم دکترفرزبود دکترنژادجواد دکترگنجویی دکترزمردی دکتر جهانفر
4شنبه 7/9 دکتروحیدی دکترصالحی دکترازغندی دکتر روحی دکتراعتمادسعید دکترعباسی دکتر روحی دکترصالحی
5شنبه 8/9 دکترنژادجواد دکتر حاتم دکترفرزبود دکتر ازغندی دکترمعنوی دکتر زمردی دکترگنجویی دکترنژادجواد
جمعه 9/9 دکترصالحی دکترابوالفتحی دکتر روحی دکترازغندی دکتر کزازی دکترعباسی دکتر کزازی دکترصالحی
شنبه 10/9 دکترصالحی دکتر حاتم دکترفرزبود دکتر ازغندی دکترزمردی دکترمعنوی دکترصالحی
1شنبه 11/9 دکترنژادجواد دکتروحیدی دکتراردویی دکترنژادجواد دکتر کزازی دکتروحیدی دکترنژادجواد
2شنبه 12/9 دکتر روحی دکترصالحی دکترازغندی دکتر روحی دکترزمردی دکترمعنوی دکترسلطانی دکتر روحی
3شنبه 13/9 دکتر حاتم دکتر جهانفر دکترصفوی دکترنژادجواد دکتر کزازی دکتروحیدی دکتر حاتم
4شنبه 14/9 دکترصالحی دکترپاسگر دکترازغندی دکتر روحی دکتراعتمادسعید دکترعباسی دکتر روحی دکترصالحی
5شنبه 15/9 دکتر جهانفر دکترنژادجواد دکترصفوی دکترازغندی دکتر کزازی دکترسلطانی دکتر جهانفر
جمعه 16/9 دکتر جهانفر دکترابوالفتحی دکتر روحی دکترازغندی دکترصفوی دکترمعنوی دکتر زمردی دکتر جهانفر
شنبه 17/9 دکتر جهانفر دکترصالحی دکترازغندی دکترفرزبود دکتر کزازی دکتروحیدی دکتر جهانفر
1شنبه 18/9 دکتروحیدی دکترنژادجواد دکتراردویی دکترنژادجواد دکترمعنوی دکترزمردی دکتروحیدی
2شنبه 19/9 دکترصالحی دکتر روحی دکترفرزبود دکتر روحی دکترکزازی دکترعباسی دکترسلطانی دکترصالحی
3شنبه 20/9 دکتر حاتم دکتر جهانفر دکترفرزبود دکترنژادجواد دکترمعنوی دکتروحیدی دکتر حاتم
4شنبه 21/9 دکترپاسگر دکتر روحی دکترفرزبود دکتر روحی دکتراعتمادسعید دکترکزازی دکتروحیدی
5شنبه 22/9 دکترصالحی دکترنژادجواد دکترفرزبود دکترصفوی دکترمعنوی دکتر زمردی دکترگنجویی دکترصالحی
جمعه 23/9 دکترنژادجواد دکترصفوی دکترنژادجواد دکترفرزبود دکتر روحی دکترعباسی دکترکزازی دکترنژادجواد
شنبه 24/9 دکتروحیدی دکتر جهانفر دکترصفوی دکترفرزبود دکترمعنوی دکترزمردی دکتروحیدی
1شنبه 25/9 دکترنژادجواد دکتروحیدی دکتراردویی دکترنژادجواد دکترگنجویی دکترکزازی دکترنژادجواد
2شنبه 26/9 دکتر روحی دکترصالحی دکترفرزبود دکتر روحی دکترمعنوی دکتر زمردی دکترسلطانی دکتر روحی
3شنبه 27/9 دکتر جهانفر دکتر حاتم دکترازغندی دکترنژادجواد دکترکزازی دکترگنجویی دکتر جهانفر
4شنبه 28/9 دکترپاسگر دکتر جهانفر دکترفرزبود دکتر روحی دکتراعتمادسعید دکترعباسی دکتر روحی دکتر جهانفر
5شنبه 29/9 دکترنژادجواد دکتر حاتم دکترازغندی دکترصفوی دکترگنجویی دکترسلطانی دکترنژادجواد
جمعه 30/9 دکتر جهانفر دکترابوالفتحی دکتر جهانفر دکترفرزبود دکترصفوی دکتر کزازی دکترمعنوی دکتر جهانفر
ریاست بیمارستان
دکتر جهانفر
                                                                                                                                                                                                                                     
org_logo

دفعات مشاهده: 2277 بار   |   دفعات چاپ: 164 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر