دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

برنامه پزشکان در ماه جاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

 

ایام هفته

تاریخ

ویزیت ایام تعطیل بخش

مقیم صبح

انکال

مقیم عصر

انکال

مقیم شب

 

انکال(1)

 

انکال(2)

1شنبه

1/12

 

دکتر وحیدی

دکتر نژاد جوا د

دکتر اردویی

دکتر رضایی

دکتر رضایی

دکتر ابوالفتحی

دکتر صباغی

2شنبه

2/12

 

دکتر حاتم

دکتر وحید ی

دکتر فرزبود

دکتر روحی

دکتر روحی

دکتر علیا یی

 

3 شنبه

3/12

 

دکتر جها نفر

دکتر نژاد جو ا د

دکتر ازغندی

دکتر معنوی

دکتر معنوی

دکتر زمردی

 

4 شنبه

4/12

 

دکتر پاسگر

دکترنژا د جو ا د

دکتر ازغندی

دکتر فرزبود

دکتر اعتماد

دکتر ابوالفتحی

 

5 شنبه

5/12

 

دکتر جها نفر

دکتر حاتم

دکتر ازغندی

دکترمعنوی

دکتر معنوی

دکترصباغی

دکتر جها نفر

جمعه

6/12

دکتر جهانفر

دکتر ازغندی

دکتر اعتماد

دکتر روحی

دکتر فرزبود

دکتر روحی

دکتر زمردی

 

شنبه

7/12

 

دک


دفعات مشاهده: 42 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر