دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • برنامه كلينيك
  • راهنماي مراجعين
  • درباره ما


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

برنامه پزشکان در ماه جاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
org_logo
org_logoorg_logoبرنامه کشیک پزشکان بیمارستان شهید فهمیده اسفندماه 1397
ایام هفته تاریخ ویزیت ایام تعطیل بخش مقیم صبح درمانگاه صبح مقیم عصر درمانگاه عصر
 
مقیم شب
 
 
درمانگاه شب
 
درمانگاه شب
 
 
 آنکال
4شنبه 1/12   دکترپاسگر دکتروحیدی دکتر روحی دکترصفوی دکتراعتمادسعید دکترعباسی دکتر روحی دکتروحیدی
5شنبه 2/12   دکترنژادجواد دکتر جهانفر دکترمحتاط دکترسلطانی دکترگنجویی دکترکزازی   دکترنژادجواد
جمعه 3/12 دکتر
نژادجواد
دکترصفوی دکترکریمی دکترمعنوی دکتر زمردی دکترگنجویی دکترمعنوی   دکترنژادجواد
شنبه 4/12   دکترصالحی دکتر حاتم دکتر ازغندی دکترمحتاط دکترکزازی دکتر زمردی   دکترصالحی
1شنبه 5/12   دکتروحیدی دکترنژادجواد دکترفرزبود دکترنژادجواد دکترگنجویی دکتررضایی   دکتروحیدی
2شنبه 6/12   دکتر روحی دکترصالحی دکترازغندی دکتر روحی دکترمحمدی دکترعباسی دکترسلطانی دکتر روحی
3شنبه 7/12   دکتر حاتم دکتر جهانفر دکترفرزبود دکترنژادجواد دکترگنجویی دکتر زمردی   دکتر حاتم
4شنبه 8/12   دکترپاسگر دکترصالحی دکترازغندی دکتر روحی دکتراعتمادسعید دکترعباسی دکتر روحی دکترصالحی
5شنبه 9/12   دکترنژادجواد دکتروحیدی دکترفرزبود دکترمحتاط دکترگنجویی دکترسلطانی   دکترنژادجواد
جمعه 10/12 دکتر جهانفر دکتر جهانفر دکتر روحی دکترفرزبود دکتر ازغندی دکترگنجویی دکترزمردی   دکتر جهانفر
شنبه 11/12   دکتر جهانفر دکترصالحی دکترفرزبود دکتر ازغندی دکترکزازی دکترمعنوی   دکتر جهانفر
1شنبه 12/12   دکترنژادجواد دکتروحیدی دکترصفوی دکترنژادجواد دکترگنجویی دکتررضایی   دکترنژادجواد
2شنبه 13/12   دکترصالحی دکتر روحی دکترفرزبود دکتر روحی دکترکزازی دکترعباسی دکترسلطانی دکترصالحی
3شنبه 14/12   دکتر جهانفر دکتر حاتم دکترازغندی دکترنژادجواد دکترزمردی دکترمعنوی   دکتر جهانفر
4شنبه 15/12   دکتروحیدی دکتر روحی دکترفرزبود دکتر روحی دکترکزازی دکتراعتمادسعید   دکتروحیدی
5شنبه 16/12   دکتر حاتم دکترنژادجواد دکترفرزبود دکتر ازغندی دکترمعنوی دکتر زمردی   دکتر حاتم
جمعه 17/12 دکتر حاتم دکتروحیدی دکتر روحی دکترفرزبود دکترکزازی دکترکزازی دکترعباسی   دکتر حاتم
شنبه 18/12   دکتر حاتم دکتروحیدی دکترفرزبود دکترازغندی دکترزمردی دکترمعنوی   دکتر حاتم
1شنبه 19/12   دکترنژادجواد دکتر جهانفر دکتراردویی دکترنژادجواد دکترکزازی دکتررضایی   دکترنژادجواد
2شنبه 20/12   دکتر روحی دکترصالحی دکترازغندی دکتر روحی دکترمحمدی دکترعباسی دکترسلطانی دکتر روحی
3شنبه 21/12   دکتر حاتم دکتر جهانفر دکترفرزبود دکترنژادجواد دکترمعنوی دکترکزازی   دکتر حاتم
4شنبه 22/12   دکترپاسگر دکتروحیدی دکترازغندی دکتر روحی دکتراعتمادسعید دکترمحمدی   دکتروحیدی
5شنبه 23/12   دکترنژادجواد دکترصالحی دکترازغندی دکترصفوی دکترزمردی دکترمعنوی   دکترنژادجواد
جمعه 24/12 دکتر
صالحی
دکترابوالفتحی دکترصالحی دکترصفوی دکترکزازی دکترمحتاط دکترکزازی   دکتر
صالحی
شنبه 25/12   دکتروحیدی دکتر حاتم دکترفرزبود دکترصفوی دکترمعنوی دکترزمردی   دکتروحیدی
1شنبه 26/12   دکتر جهانفر دکترنژادجواد دکتراردویی دکترنژادجواد دکترکزازی دکتررضایی   دکتر جهانفر
2شنبه 27/12   دکترصالحی دکتر روحی دکترازغندی دکتر روحی دکترمحمدی دکترزمردی دکترسلطانی دکترصالحی
3شنبه 28/12   دکتر جهانفر دکتر حاتم دکترفرزبود دکترنژادجواد دکترمعنوی دکترزمردی   دکتر جهانفر
4شنبه 29/12 دکتر
صالحی
دکتر جهانفر دکترکریمی دکترصفوی دکترمحتاط دکترمحتاط دکترکزازی   دکتر
صالحی

دفعات مشاهده: 2947 بار   |   دفعات چاپ: 183 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر