دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • برنامه كلينيك
  • راهنماي مراجعين
  • درباره ماراهنماتاريخچه

منشور حقوق بیمار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

 

 

بينش وارزش

يكايك افراد جامعه متعهد به حفظ واحترام به كرامت انسان ها مي باشند .اين امر در شرايط بيماري از اهميت ويژ ه اي برخوردار است.بر اساس قانون اساسي توجه به كرامت والاي انساني از اصول پايه نظام جمهوري اسلامي بوده دولت موظف است خدمات بهداشتي درماني را براي يكايك افراد كشور تامين كند بر اين اساس ارائه خدمات سلامت بايد عادلانه مبتني بر احترام به حقوق ورعايت كرامت انساني بيماران صورت پذيرد.اين منشور با توجه به ارزش هاي والاي انساني ومبتني بر فرهنگ اسلامي وايراني وبرپايه برابري كرامت ذاتي تمامي گيرندگان خدمات سلامت وبا هدف حفظ ،ارتقاء وتحكيم رابطه انساني ميان ارائه كنندگان وگيرندگان خدمات سلامت تنظيم شده است.

حقوق بيمار

1-دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است .

-ارائه خدمات سلامت باید:

1-1 )شایسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزشها اعتقادات فرهنگی و مذهبی باشد .

2-1 ) بر پایه ی صداقت ، انصاف ، ادب ، و همراه با مهربانی باشد.

3-1 ) فارغ از هرگونه تبعیض از جمله قومی ، فرهنگی ، مذهبی ، نوع بیماری و جنسیتی باشد.

4-1 ) بر اساس دانش روز باشد.

5-1 ) مبتنی بر برتری منافع بیمار باشد.

6-1 ) در مورد توزیع منابع سلامت مبتنی بر عدالت و اولویتهای درمانی بیماران باشد.

7-1 ) مبتنی بر هماهنگی ارکان مراقبت اعم از پیشگیری تشخیص درمان و توانبخشی باشد.

8-1 ) به همراه تامین کلیه امکانات رفاهی پایه و ضروری و به دور از تحمیل درد و رنج و محدودیتهای غیر ضروری باشد.

9-1 ) توجه ویژه ای به حقوق گروههای آسیب پذیر جامعه از جمله کودکان ، زنان باردار ، سالمندان بیماران روانی ، زندانیان ، معلولان ذهنی و جسمی و افراد بدون سرپرست داشته باشد.

10-1 ) در سریع ترین زمان ممکن و با احترام به وقت بیمار باشد.

11-1 ) با در نظر گرفتن متغیرهایی چون زبان ، سن و جنس گیرندگان خدمت باشد.

12-1 )در مراقبت های ضروری و فوری (اورژانس) بدون توجه به تامین هزینه ی آن صورت گیرد در مورد غیر فوری (الکتیو) بر اساس ضوابط تعریف شده باشد

13-1) در مراقبت های ضروری و فوری (اورژانس ) در صورتی که ارائه خدمات مناسب ممکن نباشد لازم است پس از ارائه خدمات ضروری و توضیحات لازم زمینه انتقال بیمار به واحد مجهز فراهم گردد

14-1) در مراحل پایانی حیات که وضعیت بیماری غیر


دفعات مشاهده: 3329 بار   |   دفعات چاپ: 222 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر