دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

برنامه پزشکان در ماه جاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
ایام هفته تاریخ ویزیت ایام تعطیل بخش مقیم صبح  
انکال
 
 
مقیم عصر
 
انکال
 
 
مقیم شب
 
 
انکال 1
 
 
انکال 2
 
3شنبه 12/1 دکترجهانفر دکترابوالفتحی دکترکریمی دکترفرزبود دکترروحی دکترگنجویی دکترکزازی
4شنبه 12/2 دکترپاسگر دکترحاتم دکترازغندی دکترمعنوی دکتراعتماد دکترسلطانی
5شنبه 12/3 دکترروحی دکترحاتم دکترفرزبود دکترروحی دکترکزازی دکترمعنوی دکترصباغیان
جمعه 12/4 دکترحاتم دکترعلیایی دکترکریمی دکترازغندی دکترفرزبود دکترزمردی دکترگنجوی
شنبه 12/5 دکترحاتم دکترجهانفر دکترفرزبود دکترسلطانی دکتروحیدی دکترجبلی دکترصباغیان
1شنبه 12/6 دکترنژادجواد دکترجهانفر دکتراردویی دکترنژادجواد دکترسهروردی دکترگنجوی
2شنبه 12/7 دکترحاتم دکتروحیدی دکترفرزبود دکترروحی دکترزمردی دکترعلیایی
3شنبه 12/8 دکترجهانفر دکترحاتم دکترازغندی دکترنژادجواد دکترکزازی دکترگنجویی
4شنبه 12/9 دکترپاسگر دکترحاتم دکترفرزبود دکترروحی دکتروحیدی دکترسلطانی
5شنبه 12/10 دکترنژادجواد دکترجهانفر دکترفرزبود دکترکزازی دکترکزازی دکترزمردی دکترصباغیان
جمعه 12/11 دکترنژادجواد دکترابوالفتحی دکترروحی دکترفرزبود دکترمعنوی دکتراعتماد دکترمعنوی
شنبه 12/12 دکترجهانفر دکترحاتم دکترفرزبود دکترسلطانی دکترکزازی دکترجبلی دکترصباغیان
1شنبه 12/13 دکترنژادجواد دکترجهانفر دکتراردویی دکترنژادجواد دکترگنجویی دکترزمردی
2شنبه 12/14 دکترجهانفر دکترحاتم دکترفرزبود دکترروحی دکترمعنوی دکترعلیایی
3شنبه 12/15 دکترحاتم دکترجهانفر دکترازغندی دکترنژادجواد دکترزمردی دکترسهروردی
4شنبه 12/16 دکترپاسگر دکترجهانفر دکترازغندی دکترروحی دکتراعتماد دکترمعنوی
5شنبه 12/17 دکترنژادجواد دکترروحی دکترازغندی دکترکزازی دکترکزازی دکترسهروردی دکترصباغیان
جمعه 12/18 دکترجهانفر دکترابوالفتحی دکترعلیایی دکترازغندی دکترمعنوی دکترزمردی دکترمعنوی
شنبه 12/19 دکترجهانفر دکترحاتم دکترکزازی دکترسلطانی دکترکزازی دکترجبلی دکترصباغیان
1شنبه 12/20 دکترنژادجواد دکترحاتم دکتراردویی دکترنژادجواد دکترگنجویی دکترمعنوی
2شنبه 12/21 دکترحاتم دکترجهانفر دکترروحی دکترازغندی دکترزمردی دکترعلیایی
3شنبه 12/22 دکترحاتم دکترجهانفر دکترازغندی دکترنژادجواد دکترگنجویی دکترسهروردی
4شنبه 12/23 دکترپاسگر دکترجهانفر دکترفرزبود دکترروحی دکتراعتماد دکترمعنوی
5شنبه 12/24 دکترنژادجواد دکترحاتم دکترازغندی دکترکزازی دکترکزازی دکترسهروردی دکترصباغیان
جمعه 12/25 دکترنژادجواد دکترابوالفتحی دکترازغندی دکترروحی دکترفرزبود دکترزمردی دکترگنجویی
شنبه 12/26 دکترحاتم دکترجهانفر دکترفرزبود دکترسلطانی دکترمعنوی دکترجبلی دکترصباغیان
1شنبه 12/27 دکترنژادجواد دکترجهانفر دکتراردویی دکترنژادجواد دکترگنجویی دکترکزازی
2شنبه 12/28 دکترجهانفر دکترحاتم دکترفرزبود دکترکزازی دکترزمردی دکترعلیایی


کد امنیتی را در کادر بنویسید    
دفعات مشاهده: 1159 بار   |   دفعات چاپ: 80 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر